Arkivregistratur for det Holstenske Lansenerregiment

Kilde: Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver

Registraturen er gengivet med venlig tilladelse fra Rigsarkivet, Forsvarets arkiver.
Arkivets navn:   HOLSTENSKE LANSENERREGIMENT 
Arkiv nr:     220.8

Historik:     30/5-1700  Ahlefeldts  Kyrasserregiment 
          25/7-1705  Würtembergske Kyrasserregiment 
          23/3-1717  Schubarts   Kyrasserregiment 
          19/3-1731  Neubergs   Kyrasserregiment 
          12/8-1748  Holstenske  Rytterregiment 
            1763  Holstenske  Kyrasserregiment 
          31/5-1767  Holstenske  Dragonregiment 
          23/7-1772  Holstenske  Regiment Rytteri 
          1/2-1816  Holstenske  Lanseregiment 
          8/4-1816  Holstenske  Lansenerregiment 
          1/7-1842  Indgået i 1. og 2.Dragonregiment. 

  År       Pk. (Bd)    Indhold
1716-1734      A.  1     Indgående skrivelser
1735-1742      A.  2     -
1743-1745      A.  3     -
1746-1753      A.  4     -
1754-1758      A.  5     -
1758-1762      A.  6     -
1762-1764      A.  7     -
1765-1768      A.  8     -
1768-1774      A.  9     -
1775-1778      A.  10    -
1779-1785      A.  11    - 
1786-1789      A.  12    -
1790-1792      A.  13    -
1792-1794      A.  14    -
1795-1796      A.  15    -
1797-1798      A.  16    -
1799-1800      A.  17    -
1801        A.  18    -
1802-1804      A.  19    -
1804-1805      A.  20    -
1805-1807      A.  21    -
1807-1810      A.  22    -
1810-1811      A.  23    -
1812-1813      A.  24    -
1813        A.  25    -
1815-1814      A.  26    -
1814        A.  27    -
1815        A.  28    -
1815        A.  29    -
1816        A.  30    -
1816        A.  31    -
1817        A.  32    -
1817-1818      A.  33    -
1818-1819      A.  34    -
1819        A.  35    -
1820-1821      A.  36    -
1821-1822      A.  37    -
1822-1823      A.  38    -
1823        A.  39    - 
1824        A.  40    - 
1824-1825      A.  41    - 
1825-1827      A.  42    - 
1827-1829      A.  43    - 
1829-1831      A.  44    - 
1831-1832      A.  45    - 
1833-1834      A.  46    - 
1834-1836      A.  47    - 
1836-1837      A.  48    - 
1838-1839      A.  49    - 
1839-184o      A.  50    - 
1841        A.  51    - 

  År       Pk. (Bd)    Indhold
1717-1756      B.  1     Extract af ind.skr. 
1758-1763             -      - 
1815-1824             Protocol over indk.skr. 
                  (1 bd med 2 indgange) 

  År       Pk. (Bd)    Indhold
1805-1806      D.  1     Befalinger. 
1806-1808      D.  2     - 
1809-1810      D.  3     - 
1811 og 
1814-1815      D.  4     - 
1816-1819      D.  5     - 
1820-1827      D.  6     - 
1828-1834      D.  7     - 
1835-1842      D.  8     - 

  År       Pk. (Bd)    Indhold
1807-1813      G.  1     Navnelister 
1767-1777             Stambog for officerer, 
                  underoff. og menige 
                  med register. 
1774-1777      G.  2     Af- og tilgangsprotokol 
                  for officerer, underoff. 
                  og menige. 
1808-1842             Stambog for underofficerer 
                  og menige. 
1785-1792      G.  3     Af- og tilgangsprotokol 
1768-1770             Frimandsprotokol 
1792-1802      G.  4     Af- og tilgangsprotokol 

  År       Pk. (Bd)    Indhold
1759-1760      M.  1     Korrespondanceprotokol 
                    25.01.1759/21.04.1760 
1761                -  21.04.1760/15.l0.1761 
1761-1763             -  15.l0.1760/ 7.03.1763 
l763-1767             -  08.03.1763/ Febr.1767 
1767-1770             -  08.05.1767/ Jan. 1770 
1768-1770             -  09.07.1768/13.06.1770 
1771-1774             -
l774-1776             -  18.03.1774/21.01.1776 
1774-1775             -  18.03.1774/20.12.1775 

1771-1784      M.  2     Koncepter 
1817-1824             Korrespondanceprotokol 
1826-1829             -

1827-1833      M.  3     Korrespondanceprotokol 
                  (tillige befalingsbog 1824-1831) 
1826-1839             Korrespondanceprotokol 

1765-1772      M.  4     Listebog          3 bd 
1773-1783      M.  5     -             2 bd

l783-1786      M.  6     -
1791-1794             -
1805-1820             -

1820-1835      M.  7     Diverse lister 

1836-1842      M.  8     -

1824-1826      M.  9     -
1828-1829             -
1831-1842             -

  År       Pk. (Bd)    Indhold
1754        V.  1     Lister: Nations, ancien., 
                  til- og afgang, 
                  rekapitulation, 
                  børn ved regimentet, m.v. 
1759-1774             -
1782-1784             -

1786-1787      V.  2     -
1789-1804             -

1805-1827      V.  3     -
1835-1841             -

1814-1828      V.  4     Kommissionsrulle 
                      3.   Eskadron 
1833-1835             -    2. & 3. Eskadron 
1831                -    Ekcerserskolen 
l744-1754             Adjudantens rostebog 
l758-1766             -      - /rapportbog, 
                        tilgangslister 
1814                Mandskabslister, 
                  tilgodehavender,
                  lønninger. 

1759        V.  5     Marchordrer. 
1814                Kontrakter, kvitteringer 
                  og instruktioner 
1816-1841             Originale notater 

1816-1841      V.  6     Originale notater 

1816-1841      V.  7     -

De militære stambøger for Det holstenske Lansenerregiment er filmet og har følgende numre:
  År       film nr.    Indhold
1767-1842      12141     Stambog, Officerer, Uoff. og menige 
1774-1802      12141-42    Af- og tilgangsprotokol 
1768-1770      12142     Frimandsprotokol 
1754-1841      12142-43    Nations-, anciennitets-, til- og  
                  afgangslister, rekapitulationslister